Works
Profile
Moth House
<
>
Moth House

1st price in open competition, Gl. Holtegaard, Holte, Denmark 2016
Consulting engineer: Henrik Almegaard
Photography: Mikael Stenström and Jonathan houser

Natsværmerhuset er et hus for natsommerfugle og er metaforisk baseret på deres forvandling. Huset er både en lukket beholder, der i løbet af dagen beskytter sværmerne i mørket, og en åben fælde, der drager dem mod lyset om natten.

Read more >