Works
Profile
Aasivissuit – Nipisat
<
>
Aasivissuit – Nipisat

Preliminary research and draft project regarding off-grid cabins in relation to UNESCO world heritage site Aasivissuit - Nipisat, Kangerlussuaq, Sisimiut, Sarfanguit, Greenland, 2019 - Ongoing
The project is conceived in collaboration with Prof. Minik Rosing and supported by the Danish Arts Foundation and Nationalbankens Jubilæums Fond

Projektet tager afsæt i et ønske om at gøre det storslåede jagtlandskab i Aasivisuit – Nipisat, der netop er blevet anerkendt som UNESCO verdensarv, tilgængeligt for flere besøgende. Formålet er at etablere en ny type grønlandsk off-grid hytte, der kan fungere som base for udflugter til den omkringliggende natur, og herved lægge en brik i puslespillet for en bæredygtig økonomi i Grønland. En økonomi som bør være baseret på en skånsom anvendelse af naturens ressourcer, herunder det store u-udnyttede potentiale for turisme i den grønlandske natur.

Read more >