Works
Profile
Moth House
<
>
Moth House

1st price in open competition, Gl. Holtegaard, Holte, Denmark 2016

Natsværmerhuset er et hus for natsommerfugle og er metaforisk baseret på deres forvandling. Huset er både en lukket beholder, der i løbet af dagen beskytter sværmerne i mørket, og en åben fælde, der drager dem mod lyset om natten.

Read more >